A Munka Mezőgazdasági Kft. az Alföld északkeleti részén található. Jogelődje a Munka Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet 1952-ben jött létre.

Csernozjom, réti csernozjom és réti talajokon gazdálkodunk közel 1300 hektár területen. A szántóföldi növények közül őszi kalászosokat (őszi búza és őszi árpa), kukoricát, ipari növényeket (napraforgó és kukorica) és konzervipari növényeket (zöldborsó és csemegekukorica) termesztünk. Ezek mellett a vetőmagtermesztésünk is kiemelkedik: vetőmag borsót és őszi kalászos vetőmagvakat termelünk integrátori keretek között.

Vetőmag szárító és tisztító telepet üzemeltetünk, amely lefedi a környéken lévő integrátori szerepet. A termények tisztítása során sok értékes melléktermék képződik, mely a halgazdálkodási takarmányozás egyik pillérét képezi.

Halgazdálkodás terén az 1960-as évek végétől 120 hektár területen részüzemű tógazdaságot üzemeltetünk, melyből 109 hektár az üzemelő terület. A 109 hektáros üzemelő felületből 91 hektáron folyik árú hal előállítása, ebből 18 hektár felületen elsősorban két nyaras ponty előállítása a cél. A piaci hal termelésünk az elmúlt évben 173,75 tonna hal volt, melyből 93% ponty (161,6 tonna), 6,5% amur (11,36 tonna), 0,3% harcsa (0,56 tonna), illetve 0,2% süllő, kárász és keszeg (0,25 tonna) volt. Fajlagos haltermelésünk 1,65 tonna/ha körüli, amely felülmúlja kategóriájában az országos átlagot. Az előző években a hazai értékesítésen túl a román és a lengyel export is meghatározónak bizonyult. Tiszavasváriban 1. és 2. számú halastóegységeket üzemeltetünk, melyek egyes vízilétesítményei felújításra kerültek 2018 és 2020 között a MAHOP-2.2.1-2016-2017-00034 számú projekt során.