Halgazdálkodás terén az 1960-as évek végétől 120 hektár területen részüzemű tógazdaságot üzemeltetünk, melyből 109 hektár az üzemelő terület.

A 109 hektáros üzemelő felületből 91 hektáron folyik árú hal előállítása, ebből 18 hektár felületen elsősorban két nyaras ponty előállítása a cél.

A piaci hal termelésünk az elmúlt évben 173,75 tonna hal volt, melyből 93% ponty (161,6 tonna), 6,5% amur (11,36 tonna), 0,3% harcsa (0,56 tonna), illetve 0,2% süllő, kárász és keszeg (0,25 tonna) volt.

Fajlagos haltermelésünk 1,65 tonna/ha körüli, amely felülmúlja kategóriájában az országos átlagot.

A konzervgyáraknak történő termeltetés során évek óta hasznosítjuk a halgazdálkodásban használható melléktermékeket.

Az előző években a hazai értékesítésen túl a román és a lengyel export is meghatározónak bizonyult.

Tiszavasváriban 1. és 2. számú halastóegységeket üzemeltetünk, melyek egyes vízilétesítményei felújításra kerültek 2018 és 2020 között a MAHOP-2.2.1-2016-2017-00034 számú projekt során.