Projekt azonosító száma: MAHOP-2.2.1-2016-2017-00034

Projekt címe: Akvakultúrába történő termelési célú beruházás támogatása a Munka Mezőgazdasági Kft.-nél

Kedvezményezett neve: Munka Mezőgazdasági Kft.

Projekt kezdet dátuma: 2018.08.08.

Projekt befejezés dátuma: 2020.11.04.

Támogatás összege: 133.441.075,- Ft

Támogatás intenzitása: 50%

Projekt tartalma: A Munka Mezőgazdasági Kft. Tiszavasváriban 1. és 2. számú halastóegységeket üzemeltet, melyek egyes vízilétesítményei kerültek felújításra a projekt során.

Az 1. számú tóegységben a tápcsatorna 0+021-0+381 szelvények közötti, valamint a 0+625-1+385 szelvények közötti szakaszának, a lecsapoló csatorna közbenső szakaszának – mintegy 380 fm hosszon a 0+358-0+718 szelvények között – felújítására, a tavak közötti 2. számú töltés 0+760-1+240 szakaszának, a külső halágy és a teleltetők összes töltésének rekonstrukciójára került sor. A teleltetők közgátjai rossz állapotuk miatt el lettek bontva és újra lettek építve. Továbbá ebben a tóegységben a külső és belső halágyak kotrása, 16 darab műtárgy rekonstrukciója, a 2. számú töltés gátkorona (160 fm hosszon) és támfalas partfal stabilizációja (40 fm hosszon) történt meg.

A tóegység két termelő tóból áll: 1. és 2. számú tavakból. A tavak belső halágyakkal, illetve a két tó közös külső halággyal és 5 darab teleltetővel rendelkezik.

A 2. számú tóegységben a tavak közötti töltés, a teleltetők közötti töltés felújítása, valamint a külső és belső halágyak kotrása, műtárgyak rekonstrukciója (16 darab), a 3. számú. töltés gátkorona stabilizáció (110 fm hosszon) és támfalas partfal stabilizáció (2×20 fm hosszon) történt meg. A 2. számú tóegységben a teleltetők déli oldalán a tápcsatorna és a teltetők közötti töltés végszelvényében vízvesztést észleltünk. A talajmechnanikai feltárás igazolta, hogy 2-2,6 m mélység között beazosíthatatlan szervesanyag található. A fentiek miatt 70 fm–es töltésszakasz el lett bontva, a szervesanyag el lett távolítva, a töltésszakasz teherbíró megalapozása és újraépítése megtörtént.

A tóegység a két termelő tóból áll 1. és 2. számú tavakból. A tavak belső halágyakkal, illetve a két tó közös, külső halággyal és 5 darab teleltetővel rendelkezik.

Az 1. számú tóegységnél egy 1000 m2-es takarmánytároló térbeton, a 2. számú tó esetében egy 300 m2-es és egy 50 m2-es takarmánytároló tér létesült. Az 1000 és 300 m2-es tárolók 1,5 méteres támfallal létesültek, míg az 50 m2-es tároló tér csak beton szegéllyel került körülhatárolásra.

A rekonstrukciós munkálatok célja a nyilvántartás szerinti műszaki paraméterek helyreállítása volt, a munkálatok során új létesítmény nem került kialakításra.

Kivitelezési és felújítási munkák: A kivitelezés során földmunkavégzés, az elfajult csatornák iszaptalanítása és profilozása, a földhiányos, beszakadt körtöltés helyreállítása megtörtént. A tóegységekben összesen 32 darab műtárgy javítása, illetve újraépítése, valamint fémszerkezeteinek cseréje történt meg.

A tógazdasági akvakultúra-ágazatunkban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek javítását célozta a Tiszavasvári külterület 0333/18 hrsz-ú ingatlanon lévő, az 1980-as években megépített hagyományos szerkezetű, földszintes kialakítású, falazott, a halastó működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges halászati gazdasági épületünk felújítása.

A felújítással olyan szociális, higiéniai és irodai célokat kiszolgáló létesítmény jött létre, amely a vállalkozás igazolt dolgozói létszámához és üzemtípushoz a vonatkozó rendeleteket kielégíti és alkalmas a munkaruházat és munkaeszközök tisztításra és karbantartásra.

A felújítási munkálatokon kívül beszerzésre kerültek a következő eszközök:

 • 4 darab 2 m3 műanyag halszállító tartály;
 • 2 darab műanyag 1,5 m-es hal leeresztő csúszda és hozzá 2 darab műanyag 3 m-es hal leeresztő csúszda toldalék;
 • 2 darab műanyag 4,5 m-es dupla falú légzsákos csónak;
 • 2 darab fém 7 m-es dupla súberes önürítős etetőcsónak;
 • 2 darab 9,9 LE Mercury F 9,9 ML csónakmotor;
 • 2 darab RHINO BLX 70 elektromos csónakmotor;
 • 1 darab LDO10105 oldott oxigén szonda;
 • 1 darab MX T412 homlokrakodó New Holland 110-90 típusú traktorhoz;
 • 1 darab LO-MA LM 1000 N vontatott forgórakodó;
 • 1 darab John Deere 6105 RC rakodógép;
 • 1 darab BM-6112 Profi rézsűkasza;
 • 1. és 2. számú halastóegységek vagyonvédelmét szolgáló videó rendszer;

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!